RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

21.07.2023

  „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”Opublikował: Krzysztof Pietrasiak
Publikacja dnia: 07.05.2012
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 33 597