RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).


Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami – art. 5 ustawy) dostępu do informacji publicznej.


Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia, jest udostępniana na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczące Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku należy kierować na adres:


Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek;
drogą mailową, na adres: biurozarzadu@kpts.com.pl
lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie.Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Łukasz Korczak
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 3 203